วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำข้าวต้ม (เลี้ยงพระ) โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่จุดตรวจศาลาสมโภช 200 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำดอกไม้สด โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง