วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.(บ้านกิโลสอง)ประจำเดือนมกราคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4756 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตู้หมายเลขทะเบียน นข-๑๑๓๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX รุ่น S2520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อของรางวัลในกิจกรรมแข่งขันการละเล่นในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2562 จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างทำอาหารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2562 จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมประตูรั้วเหล็กภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง