วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2562
ซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุฯ สำหรับใช้งานโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
เช่าเก้าอี้พลาสติกและชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ใช้ในโครงการวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมจ้างเหมาทำเวทีในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง