วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
เช่าเต็นท์ เก้าอี้พลาสติกและโต๊ะ ใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 200 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
10  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลการจัดกิจกรรมการแข่งขันบนเวที (ประเภทของเล่นสำหรับเด็ก ) ในโครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศเพื่อรับ-ส่งประชาชน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง