วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำและวางท่อลอดถนน หน้าสำนักสงฆ์เกาะแก้วพรหมประสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับความลาดชันถนนแยกขึ้น ซอย น.มาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชน เทศบาลอรัญคัพ (เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำข้าวต้มสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง