วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8965 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมรถแห่เครื่องเสียงนำขบวน ในโครงการวันแห่เทียนจำนำพรรษา ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุหล่อเทียน ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตบริเวณทางเลี้ยวลงตลาดสดเทศบาล ๒ คลองลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อแปรงกวาดกลางและแปรงกวาดข้าง สำหรับรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน 80-8540 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อท่อดูดตัวหนอน รถดูดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 80-4969 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง