วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการดนตรีสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชน เทศบาลอรัญคัพ (บาสเก็ตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (บาสเก็ตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 1 ติดถนนเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง