วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน บน 3231 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างการจ้างตรวจสภาพตามระยะของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานกองการศึกษาจำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการผลิตสื่อและการใช้สื่อ ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการดนตรีสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (บาสเก็ตบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการกีฬา อปท. สัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง