วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการประดับอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถแม็คโคร หมายเลขทะเบียน ตค 6622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8544 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) รถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-5622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถดูดสิ่งโสโครกและล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4969 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิ้งค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง