วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่จุดตรวจศาลาสมโภช 200 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างทำดอกไม้สด โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 81-5622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง