วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ทาสีงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน จำนวน 240 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง