วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทและไดชาทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างทำกระเป๋าผ้าโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างทำหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8965 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างทำข้าวต้มสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้ร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง