วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถน้ำเบอร์ 7 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 80-8540 สกระแก้ว จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-6603 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรางลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง