วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมจอภาพ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7149 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง