วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชน เทศบาลอรัญคัพ (เซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำข้าวต้มสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง