วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมรถแห่เครื่องเสียงนำขบวน ในโครงการวันแห่เทียนจำนำพรรษา ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุหล่อเทียน ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตบริเวณทางเลี้ยวลงตลาดสดเทศบาล ๒ คลองลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อแปรงกวาดกลางและแปรงกวาดข้าง สำหรับรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน 80-8540 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อท่อดูดตัวหนอน รถดูดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 80-4969 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างทำอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำและวางท่อลอดถนน หน้าสำนักสงฆ์เกาะแก้วพรหมประสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับความลาดชันถนนแยกขึ้น ซอย น.มาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง