วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชน 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้ใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อโล่รางวัล โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างทำข้าวต้มและอาหารว่าง โครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งประดับไฟและเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำดอกไม้สด โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตกแต่งเวทีจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างพิมพ์ตัวอักษร พร้อมตัด โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง