วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8544 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) รถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81-5622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถดูดสิ่งโสโครกและล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4969 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิ้งค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ กีฬาวอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง