วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๗๕๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทาสีงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างพิมพ์ใบสั่งซื้อน้ำมัน จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง