วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2562 ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง