วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างทำหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8965 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างทำข้าวต้มสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้ร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ทาสีงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน จำนวน 240 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง