วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสองประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๔๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๒๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมกีฬาสีภายใน ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทและไดชาทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างทำกระเป๋าผ้าโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง