วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านหลังที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านหลังที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเครื่องเสียงสำหรับเวทีเล็กที่ใช้ในการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำไฟประดับและจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างทำแผ่นพีพีบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟพัดหมุนหลากสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8544 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง