วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
วัสดุไฟฟ้า
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องทำงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
13  ก.ย. 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษา
13  ก.ย. 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-6603 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บน 3231 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง