วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
ซื้อโล่รางวัล โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างทำข้าวต้มและอาหารว่าง โครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งประดับไฟและเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำดอกไม้สด โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตกแต่งเวทีจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างพิมพ์ตัวอักษร พร้อมตัด โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง