วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประดับประเทศ) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๘๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง