วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกีนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ปี2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านหลังที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านหลังที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเครื่องเสียงสำหรับเวทีเล็กที่ใช้ในการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง