วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๘๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสีงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮ โครงการปรับปรุงสภาพและขุดลอก คู คลองภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง