วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างทำข้าวกล่องสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง