วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 10 ทะเบียน 81-0894 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างติดตั้งย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปั๊ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง