วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตีเส้นจราจรแบบรถเข็นเดินธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการพ่อดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยการเปลี่ยนลูกดรัมสร้างภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค-6622 สระแก้ว และรถบรรทุกน้ำ เบอร์ 7 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง