วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8544 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน น 1017 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างค่าข้าวกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างค่าเช่าเต็นท์ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง