วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1133 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสีสัญลักษณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถแทร็คเตอร์ ทะเบียน ตค-449 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ FUJI XEROX จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง