วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงและพร้อมติดตั้งไฟในการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับตกแต่งสถานที่การจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิ๊งเจ็ทในโครงการวันลอยกระทง ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม BIG CLEANING หลังอุทกภัยเมืองอรัญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มขวดใสพร้อมน้ำแข็งสำหรับกิจกรรม BIG CLEANING หลังอุทกภัยเมืองอรัญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มขวดใสสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง