วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการพ่อดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยการเปลี่ยนลูกดรัมสร้างภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค-6622 สระแก้ว และรถบรรทุกน้ำ เบอร์ 7 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กชั้นเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง