วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ม่านปรับแสง จำนวน 9 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ต่างๆ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข ทะเบียน กข-7472 สระแก้ว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตีเส้นจราจรแบบรถเข็นเดินธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง