วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในชุมชน กม. ๕ ฝั่งซ้าย (ซอยจินต์เสนีย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อก่อสร้างรั้วแผ่นเหล็กเมททัลชีท ความสูงประมาณ ๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก จำนวน ๓.๐๐ บาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)