วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อก่อสร้างรั้วแผ่นเหล็กเมททัลชีท ความสูงประมาณ ๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก จำนวน ๓.๐๐ บ่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำข้าวต้มในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดอกไม้สดเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงในโครงการวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านกิโลสอง) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายตลาด และแผงกันสาด ตลาดสดเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแผงตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล ๑ (อาคาร ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง