วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2561
จ้างทำปิ่นโต ถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปิ่นโต ถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๐๘๖๗ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง