วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2561
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนามฟุตซอลหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาประชาคมในเขตเทศบาลฯ ชุมชน กม.5 ฝั่งซ้าย - ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อก่อสร้างรั้วแผ่นเหล็กเมททัลชีท ความสูงประมาณ 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก จำนวน 3.00 บาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๐๘๖๗ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง