วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2561
ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่,ไดสตาร์ท มาใส่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงสวนกาญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 2 ทะเบียน 80-6480 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 81-0867 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง