วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถซ่อมกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อรายงานขอซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อผ้าใบเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปูกระเบื้องพื้นคอนกรีตด้านหน้าหลังอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง