วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดอกไม้สดเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงในโครงการวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านกิโลสอง) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายตลาด และแผงกันสาด ตลาดสดเทศบาล ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแผงตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล ๑ (อาคาร ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายถนนคนเดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง