วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปิ่นโต ถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๐๘๖๗ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อก่อสร้างรั้วแผ่นเหล็กเมททัลชีท ความสูงประมาณ ๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก จำนวน ๓.๐๐ บ่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำข้าวต้มในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง