วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสนามฟุตซอลหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาประชาคมในเขตเทศบาลฯ ชุมชน กม.5 ฝั่งซ้าย - ขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อก่อสร้างรั้วแผ่นเหล็กเมททัลชีท ความสูงประมาณ 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก จำนวน 3.00 บาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๐๘๖๗ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างทำปิ่นโต ถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง