วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
จ้างค่าข้าวกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างค่าเช่าเต็นท์ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก้าต้อนรับปีใหม่2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 4756 สระแก้ว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 15,000 BTU ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งระบบเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง