วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมประตูรั้วเหล็กภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะจีน และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่มาร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง