จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560


  พิธีมอบทุนการศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยา...
      

พิธีมอบทุนการศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ธัน...

  คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลชนะช...
      

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ต้อนรับคณะวิ่งโครงการ "ก้าวคนละก้าว&...

  มอบใบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล...
       วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาย กรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเท...