เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและทำบัตรประจำตัวประชาชน


5 พฤศจิกายน 2562
ท่านวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ ท่านวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ นายสมชาย ตระการกีรติ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ จ.ส.ต.สุรัตน์ เอนกบุณย์ ผู้สูงวัย อายุ102ปี (ลูก7เมีย1)ชุมชน กม.5ฝั่งขวาคลองลึก เขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โดยมี...
#คณะของพม.จ.สระแก้ว
#สำนักบริหารการทะเบียนจ.สระแก้ว
#สภ.คลองลึก
#โรงพยาบาลอรัญประเทศ
#ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.สระแก้ว
#กรรมการชุมชน
#อสม.ในชุมชน
#อพม.ตำบลอรัญประเทศ
#กองสวัสดิการสังคม.ทม.อรัญฯ
#กองช่าง.ทม.อรัญฯ
#เทศกิจ.ทม.อรัญฯ
#เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

 
2020-02-05
2020-01-27
2020-01-11
2020-01-02
2019-12-27
2019-12-22
2019-12-13
2019-12-05
2019-12-04
2019-11-11