เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน


วันจันทร์ที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้ทำการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศพร้อมทั้งทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2018-04-03
2017-12-14
2017-12-12
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16