เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาคลองลึกและบริเวณด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก


ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภออรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาคลองลึกและบริเวณด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก" ในครั้งนี้ ทำความสะอาดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชและทาสีแนวฟุตบาทขาวแดงในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

2019-12-13
2019-12-05
2019-12-04
2019-11-11
2019-11-05
2019-10-23
2019-10-21
2019-08-12
2019-06-03
2019-05-06