เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาคลองลึกและบริเวณด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก


ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภออรัญประเทศ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาคลองลึกและบริเวณด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก" ในครั้งนี้ ทำความสะอาดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชและทาสีแนวฟุตบาทขาวแดงในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

2020-07-01
2020-06-29
2020-06-12
2020-06-01
2020-06-01
2020-05-22
2020-05-20
2020-05-16
2020-05-16
2020-05-08