เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่พร้อมคณะผู้รับจ้างเหมาโครงการ เพื่อทำการปรับภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรอบบริเวณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9


แจ้งประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

นาย กรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

นาย อรัญ สถาปนากรณ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ

และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ได้ลงพื้นที่พร้อมคณะผู้รับจ้างเหมาโครงการ

เพื่อทำการปรับภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรอบบริเวณ

สวนกาญจนาภิเษก ร.9

ใส่ใจชาวอรัญ

มุ่งมั่นพัฒนา

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-10-12
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04