เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี พลตรี ชาลี ไกรอาบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19


แจ้งประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

นาย กรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ

และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ได้ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

พลตรี ชาลี ไกรอาบ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19

2021-10-12
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04