เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ทำการส่งมอบบ้านให้กับ นางเยาวลักษณ์ ทับคล้าย ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2564


วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลฯ

และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ได้ลงพื้นที่ทำการส่งมอบบ้านให้กับ

นางเยาวลักษณ์ ทับคล้าย

ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2564

มุ่งมั่นพัฒนา

ใส่ใจชาวอรัญฯ

 

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27